HEM INFORMATION KONTAKT

Välkommen!

Vi har lång yrkes erfarenhet och goda kontakter inom skogsvård, fastighetsskötsel, trädgård och inom det försökstekniska området.

Vi tar bland annat åt oss följande jobb:

• Röjer skog och busk
• Klipper gräs och häckar
• Snöröjning och takskottning till viss del
• Forskning inom skog och miljö

Vi utför även så kallade "RUT-jobb" med städning, plantering, promenader med mera.
Vill ni ha bullar till kaffet går det också att ordna med lite planering.

Vänd dig till oss med dina önskemål - Det kan löna sig!