HEM INFORMATION KONTAKT

   Skogsvård:

 • Planering av rojningsobjekt

 • Utförande av röjning

 • Planering av planteringsobjekt

 • Utförande av plantering

Forskning:

 • Fullständig biomassaprovtagning

 • Utläggning av försöksytor

 • Installationer av lysimetrar + provtagning

 • Mätning av försöksytor

 • Gödsling av försöksytor

 • Skötsel av försöksytor

 • Jordprovtagning

 • Beredning av prover (Tex. malning, siktning)

 • Tillverkning av Forskningsmaterial  

  (Förnafällor, Denderometerband,
  Märkbrickor, Skyltar etc.)

 • Sortera rötter ur jordprover

 • Skanna Rötter

 • Glödförlust

 • Fuktighetsbestämning

 • Nedbrytningsprocent

 • Sy Litterbags och Förnafällspåsar

Fastighetsskötsel:

Övrigt:
 • Gräsklippning

 • Snöröjning

 • Klipper gräs och häckar

 • Med mera. Hör av dig!